петък, 26 юни 2009 г.

Незаконен проект за ски пистите на Витоша


Коалицията от 30 неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България" алармира, че "Витоша ски" АД е обявила началото на обществени консултации на доклада по екологичната оценка на специализиран подробен устройствен план на туристическа и ски зона "Алеко" във връзка с идеята за разширяване на съществуващите ски писти и съоръжения в Природен парк Витоша, което противоречи на действащите разпоредби.
Организацията се е обърнала към Министерството на околната среда и водите (МОСВ) с искане за незабавно спиране на тази процедура пред подчинената им Регионална инспекция по околната среда и водите в София (РИОСВ).

Ако министерството не прекрати това действие на "Витоша ски", което опорочава процедурите за екологична оценка и оценка за съвместимост с европейската мрежа "Натура 2000", природозащитниците ще поискат Европейската комисия да започне наказателна процедура срещу България за неспазване на европейските директиви.

"Витоша ски" АД подлага на обществено обсъждане екологичната оценка на подробен устройствен план, чието задание не е одобрено от Столична община. Така инвеститорът няма право да проектира, а на екологична оценка се подлага един несъществуващ, според закона, проект.

Столична община все още умува дали да одобри заданието на евентуалния подробен устройствен план за нови ски писти и съоръжения в Природен парк Витоша.

На 29 май 2009 г. експертен съвет на общината проведе заседание, на което върна за преработване на фирмата предложеното от нея задание за новите писти и съоръжения.
Столична община обеща, също така, да качи на интернет сайта си преработения вариант на задание, когато е готово, както и да вземе предвид обществените становища по въпроса. Главният архитект на София Петър Диков заяви твърдото си намерение всички дейности в Природен парк Витоша да се извършват в рамките на закона.

Проверка в Столична община показа, че оттогава досега "Витоша ски" не са внасяли нов вариант на задание за устройствен план за нови ски писти и съоръжения в Природен парк Витоша.

вторник, 23 юни 2009 г.

Велинград - СПА столицата на Балканите


Велинград ще получи отличието на Балканския алианс на хотелиерските асоциации "СПА-столица на Балканите" на церемония на 7 юли, съобщи на пресконференция в БТА Соня Алексиева от Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА).

В града има над 80 минерални извора. През 2008 г. 500 000 души са посетили Велинград.

По данни от края на май общият брой на туристите е подобен на този за същия период на миналата година.Има трайно увеличение на британските туристи, което се дължи на факта, че над 40 000 апартамента у нас са тяхна собственост.

Подобна е ситуацията и с руските туристи. Има ръст на исканията за визи от руски граждани, очаква се и ръст на исканията за 3-годишни визи от руснаци, собственици на имоти в страната. Увеличение има при записванията на румънски туристи, като към първите 4 месеца на годината то е 80 на сто. Има повишение и на записванията на туристи от Чехия, Унгария, Полша, Словакия и Словения.

От нетипичните за страната туристи ръст има на желаещи от Молдова, Израел, Литва и Казахстан. Отчита се намаление на гръцките туристи.